Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
31-05-2023

30 maja br., w Sali Rajców lubańskiego ratusza, radni spotkali się na 74. w tej kadencji sesji Rady Miasta Lubań.

uczestnicy Sesji Rady Miasta Lubań

Zgodnie z porządkiem obrad, w pierwszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta Lubań, która odbyła się 25 kwietnia br. 

Następnym punktem było sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Tu pojawiły się pytania dotyczące m.in. konkursów na dyrektorów przedszkoli miejskich nr 1 i 5, zleconych pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na drogach należących do Gminy Miejskiej Lubań, porozumienia z PCK w sprawie pojemników na odzież używaną i przekazania sprzętu rehabilitacyjnego, programu skierowanego do uczniów szkół podstawowych „Sprawny Dolnoślązaczek”, konferencji „Fundusze unijne dla Dolnego Śląska”, otwarcia obiektu sportowego przy ul. Działkowej, rodziny repatriantów z Kazachstanu oraz naboru do miejskich przedszkoli.

Bez uwag przyjęto „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2022”, „Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Lubań na lata 2017 – 2025” oraz sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

Stan przygotowań do tegorocznego Sudeckiego Festiwalu Minerałów omówił dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu Łukasz Tekiela. Natomiast o przygotowaniach do Lawy 2023 poinformowała dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu Grażyna Glodek. Obie imprezy odbędą się w tym samym terminie. Główną atrakcją SFM będzie największa w Polsce wystawa meteorytów, natomiast gwiazdami Lawy będą zespoły „Raz, Dwa, Trzy” oraz „Chłopcy z Placu Broni”.

Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński przedstawił „Raport o stanie miasta Lubań za 2022 rok”, zawierający podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miasta, których wykonanie powierzono organowi wykonawczemu gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań.

Podczas majowej sesji radni pochylili się nad sześcioma projektami uchwał.

W pierwszej kolejności zajęli się uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań na rzecz najemcy (dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem murowanym).

Kolejną uchwałą powołano Radę Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Lubaniu na czteroletnią kadencję.

Obie powyższe uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań została podjęta przy 17 głosach „za” oraz jednym głosie wstrzymującym się.

W wyniku wcześniejszej decyzji rady o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 uchwalono nową sieć publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań oraz określono granice obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2023 roku.

Uchwała dotycząca zmian w budżecie miasta na 2023 rok zakłada zwiększenie planów dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.272.806,63 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Lubań po zmianach wynosi 113.734.536,88 zł, natomiast plan wydatków 121.470.713,47 zł.

Ostatnia uchwała wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2023 – 2036.

Kolejną sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 27 czerwca br.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...