Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
15-07-2021

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (ARR „ARLEG” S.A.) informuje o realizacji projektu "Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III EDYCJA”.

W ramach projektu "Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III EDYCJA” środki finansowe przeznaczone są na wsparcie osób:

-            przewidzianych do zwolnienia,

-            zagrożonych zwolnieniem,

-            odchodzących z rolnictwa,

-            zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

W ramach ww. projektu uczestnikom oferujemy:

1.           Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia),

2.           Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00 zł + wsparcie pomostowe),

3.           Szkolenia zawodowe (w tym: stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń),

4.           Studia podyplomowe (maksymalny koszt 7 000,00 zł),

5.           Staże zawodowe – nie dłużej niż 6 miesięcy - uczestnikom przysługuje miesięczne stypendium naliczane proporcjonalnie do godzin zrealizowanego stażu w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 480,00  zł./ osobę,

6.           Poradnictwo psychologiczne,

7.           Dodatek relokacyjny (kwota dodatku wynosi 7 000,00 zł).

 

Bliższe informacje można uzyskać w biurze projektu w ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26 (I piętro pok. 3), biurze  ARR „ARLEG” S.A. w Głogowie, ul. Armii Krajowej 5, bezpośrednio od p. Bartosza Wawrzyniaka, telefonicznie pod numerem:  76 835 68 91 wew. 66, mailowo pod adresem e-mail: bartek.wawrzyniak@arleg.eu lub na stronie https://arleg.eu/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-iii-edycja/.

            

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”, który oferuje środki finansowe na wsparcie osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

W ramach ww. projektu uczestnikom oferujemy:

1.           Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia),

2.           Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00 zł + wsparcie pomostowe),

 

Bliższe informacje można uzyskać w biurze projektu w ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26 (I piętro pok. 3), biurze  ARR „ARLEG” S.A. w Głogowie, ul. Armii Krajowej 5, bezpośrednio od p. Bartosza Wawrzyniaka, telefonicznie pod numerem:  76 835 68 91 wew. 66, mailowo pod adresem e-mail: bartek.wawrzyniak@arleg.eu lub na stronie: https://arleg.eu/projekty/.

czytaj więcej

ARLEG

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...