Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-06-2021

Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu informuje, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu turystyki. Wnioski można składać do 28.06.2021.

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania turystyki i promowania walorów turystycznych regionu takich jak: imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.) 

 

Informacje ogólne:

- Miejscem realizacji zadań jest Województwo Dolnośląskie.

- Zadania muszą być skierowane do mieszkańców co najmniej dwóch powiatów.

- Termin składania ofert.

- Okres realizacji zadań: 01.08.2021 - 31.12.2021.

- Oferentem musi być organizacja, który prowadzi statutową działalność związaną z turystyką i krajoznawstwem.

- Wymagane jest wykazanie w kosztorysie oferty wkładu własnego finansowego oferenta (rozumianego jako własne środki finansowe oferenta oraz środki finansowe z innych źródeł; świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią środków finansowych z innych źródeł, są odrębną pozycją w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania). Wkład osobowy  i rzeczowy nie stanowi wkładu finansowego.

 

Więcej informacji BIP UMWD:

https://bip.dolnyslask.pl/a,121218,zarzad-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-za.html?fbclid=IwAR3Z7aSOV8F_UnkAxaNPxsRtdRYChQVjtQ3BzTbUfXXXQBDU-Rd3zyJchdw

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...