Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu

Kolorowy pasek

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu na rok szkolny 2009/2010

 

 

 

WYCHOWANIE NIE JEST ODERWANE OD NAUCZANIA, NAUCZAMY WYCHOWUJĄC I WYCHOWUJEMY NAUCZAJĄC.

KSZTAŁTUJEMY CZŁOWIEKA PRAWEGO, DĄŻĄCEGO UCZCIWĄ DROGĄ DO SUKCESU.

 

Wychowanie jest nierozerwalnie związane z:

- wizją i misją szkoły,

- statutem szkoły,

- szkolnym systemem oceniania,

- szkolnym systemem nauczania.

 

PRIORYTETY GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W  LUBANIU W ROKU SZKOLNYM 2009/2010:

 

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego (priorytet Ministra Edukacji Narodowej).Skuteczność oddziaływań wychowawczych w egzekwowaniu norm zachowania obowiązujących w szkole – poprawa zachowania uczniów (priorytet Dyrektora Szkoły).

Intensywna praca nad uświadamianiem uczniów w obszarze wpływu ryzykownych zachowań seksualnych na ich dalsze życie (priorytet Dyrektora Szkoły).

Podnoszenie efektywności kształcenia (priorytet Dyrektora Szkoły).

 

Podstawowe ukierunkowanie Programu Wychowawczego opiera się na ustawach oświatowych oraz innych aktach prawnych.

 

Sylwetka absolwenta naszego gimnazjum:

 

Potrafi odróżnić dobro od zła.

Jest tolerancyjny, wyrozumiały i wrażliwy.

Jest świadomy ryzyka związanego ze zbyt wczesnym podjęciem życia seksualnego.

Ma szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego.

Szanuje drugiego człowieka, jego życie, godność, mienie, przekonania i prawa.

Jest obywatelem zjednoczonej Europy, jednocześnie znającym i propagującym dorobek, historię, kulturę i walory swojego kraju.

Jest odpowiedzialny za środowisko, w którym żyje, podejmuje świadome działania zmierzające do jego ochrony.

Jest kreatywny, potrafi zaplanować swoją przyszłość.

Ma szacunek dla własnego państwa jako dobra wspólnego.

 

Wartości i zadania, którym szkoła chce nadać pierwszeństwo podczas realizacji Programu Wychowawczego:

 

Kształtowanie osobowości ucznia.

Uświadamianie uczniów w obszarze wpływu ryzykownych zachowań seksualnych na ich dalsze życie.

Unowocześnianie treści, metod i form kształcenia w celu podniesienia wyników nauczania.

Poprawa zachowania uczniów w szkole i podczas uroczystości.

Poprawa frekwencji uczniów.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (prawa człowieka).

Wychowanie do pracy i do zaangażowanej, twórczej działalności społecznej, planowanie przyszłości przez uczniów.

Wychowanie religijno – światopoglądowe oraz moralno – fizyczne jako podstawa historycznego dziedzictwa ludzkości oraz wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich.

 

Podstawowe zasady realizacji Programu Wychowawczego:

 

Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają Program Wychowawczy.

Wszyscy nauczyciele biorą udział w realizacji Programu Wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w zwalczaniu problemów.

 

Powinności wychowawców klasowych:

 

Rzetelne zapoznanie uczniów i ich rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły, w czasie lekcji wychowawczych i zebrań z rodzicami.

Zapewnienie uczniom i ich rodziców wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu.

Rozpoznanie sytuacji wychowawczej uczniów.

Uwzględnienie w planach wychowawczych priorytetów do pracy szkoły.

Opracowanie planu wychowawczego (w oparciu o Program Wychowawczy) i przedstawienie go do konsultacji rodzicom podczas pierwszego spotkania.

Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia właściwej atmosfery w zespole klasowym.

Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w Programie Wychowawczym oraz harmonogramie imprez i uroczystości szkolnych.

Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych wspólnie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej.

 

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej 31.08.2009r.

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu

mgr Iwona Fudala

 

 

Załączniki

Program wychowawczy na rok 2009 - 2010 (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Waszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Waszkiewicz
Data wprowadzenia:2009-10-13 15:28:17
Opublikował:Małgorzata Waszkiewicz
Data publikacji:2009-10-13 15:28:22
Ostatnia zmiana:2009-10-30 12:39:39
Ilość wyświetleń:1220
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
ul. Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij